Op 4 juni 2023 was er weer een ouderbijeenkomst met de ouders van de kandidaatbewoners. Het was een prachtige zonnige dag en dat gaf ons de gelegenheid om na het uitwisselen van informatie samen te borrelen in de tuin.

De opkomst was groot en er waren ook een aantal nieuwe ouders bij. Onze groep groeit en dit geeft aan dat de behoefte aan deze woonvorm groot is.

Na het uitwisselen van informatie via een aantal presentaties was er een heel mooi interactief programma om elkaars kinderen beter te leren kennen. Er werden vragen op ons afgevuurd en aan de hand van de antwoorden werden we naar alle hoeken van de ruimte gestuurd. Zo werd het door de vraag ‘Is je kind een zoon of dochter’ ineens heel duidelijk hoeveel jongedames en hoeveel jongemannen er ingeschreven staan! De jongemannen zijn nog in de meerderheid, maar het aantal aanmeldingen van jongedames neemt gestaag toe.

Al met al was het een hele geslaagde en ongedwongen middag.

Op zaterdag 30 september wordt er voor de kandidaat bewoners een gezellige middag georganiseerd!