Op 1 februari hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met De Grasboom. Hiermee hebben we toegang gekregen tot de expertise en ervaring vanuit deze koepelorganisatie van ouderinitiatieven. Zij gaan ons ondersteunen op allerlei gebied waar je als startend ouderinitiatief mee te maken krijgt, zoals helpen met een financieel haalbaarheidsonderzoek en aansluiten bij gesprekken met externe partijen.

We kijken uit naar een fijne samenwerking!

Lees hier voor meer informatie het artikel op de site van De Grasboom.