ANBI

ANBI

Via het RSIN nummer 861 447 384  is Stichting Authentiek Wonen te vinden in het ANBI-register.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Authentiek Wonen ontvangen geen beloning. Het bestuur kan besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen.
Statuten: artikel 5, lid 3 en 4.