Aansluiting de grasboom

Aansluiting de grasboom

Op 1 februari hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met De Grasboom. Hiermee hebben we toegang gekregen tot de expertise en ervaring vanuit deze koepelorganisatie van ouderinitiatieven. Zij gaan ons ondersteunen op allerlei gebied waar je als startend ouderinitiatief mee te maken krijgt, zoals helpen met een financieel haalbaarheidsonderzoek en aansluiten bij gesprekken met externe partijen.

We kijken uit naar een fijne samenwerking!

Lees hier voor meer informatie het artikel op de site van De Grasboom.

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Aan alle ouders en betrokkenen van Authentiek Wonen.

Het einde van het jaar komt in zicht. Met elkaar hebben we hard gewerkt en bijgedragen aan de realisatie van ons ouderinitiatief  en weer mooie stappen gezet. Zo hebben we een zorgaanbieder gekozen en er is een nieuwe werkgroep Financiën & Fondsenwerving bijgekomen. Het komende jaar hopen we voortgang te maken met betrekking tot onze beoogde locatie bij Bartiméus Fonds. 

Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij ons ouderinitiatief.

We zien het komende jaar vol vertrouwen tegemoet om steeds dichter bij ons doel te komen: een fijne en veilige woonplek voor onze kinderen met autisme.

Vanuit de werkgroep PR & Communicatie is er een kerstkaart ontworpen. De kaarten sturen we naar de relaties van Authentiek Wonen. Met dank aan Kaartje2go voor het gratis drukken van onze kerstkaarten! https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten

We wensen alle ouders en betrokkenen van Stichting Authentiek Wonen een hele fijne kerst en een gezond 2024!

 

 

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

We staan in de krant, want we hebben goed nieuws!

Lees hieronder het artikel uit de Nieuwsbode van 24 december 2022.

Het Bartiméus Fonds in Zeist wil op haar terrein ruimte bieden aan de Zeister stichting Authentiek Wonen. De stichting zocht al jaren naar een geschikte locatie voor het starten van een woonproject voor jong volwassenen met autisme die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Naar verwachting duurt het echter nog twee tot drie jaar voor de bouw is gerealiseerd. Deze week ondertekende de stichting een intentieovereenkomst met Bartiméus, meldt stichting Authentiek Wonen.

Simone Engelmann uit Zeist startte de zoektocht jaren geleden voor haar zoon Tobias, die nog gewoon thuis woont, maar wel heeft aangegeven op den duur zelfstandig te willen gaan wonen.

GROTE STAP ,,Er zijn inmiddels heel veel stappen gezet’’, vertelt Engelmann. ,,Er volgen er nog heel veel meer, voordat de eerste steen is gelegd. Maar ik ben heel erg blij met deze hele grote stap.Het is echt een toplocatie. In de luwte, maar toch dichtbij alle voorzieningen en openbaar vervoer. Voor mij persoonlijk ook een geweldige locatie. Tobias woont niet alleen dicht bij zijn werk, maar ook bij mij.’’

EIGEN NETWERK Engelmann vertelt dat het netwerken, de gesprekken met de gemeente Zeist, woningcorporaties en vastgoedmensen heel belangrijk zijn geweest. Uiteindelijk zijn we via ons eigen netwerk met Bartiméus in contact gekomen. ,,Ze vertelden dat ze op hun een stuk grond hebben en daar woningen willen gaan bouwen. Wij konden aanhaken. Het doel is nu dat we circa twaalf woonunits gaan huren.’’

Opvallend is dat wat ooit begon als een zoektocht van een ouder, inmiddels is uitgegroeid tot een stichting die enorm veel kennis in huis heeft. Zo is er onder andere een begeleidingsvisie geschreven, want het moet goed zijn vastgelegd hoe de bewoners straks begeleid worden.

STIMULERINGSFONDS Ook is er een nieuwe website gemaakt voor de stichting. ,,Dankzij het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist hebben we dit kunnen financieren’’, stelt Engelmann. ,,Ook moet worden vastgesteld of de gemeente Zeist ons straks ziet als een beschermd wonen-initiatief, of een beschermd thuis-initiatief. Bij de eerste heb je 24-uurs zorg nodig, bij de laatste niet’’, legt Engelmann uit. De ouders vragen zich ook af hoeveel zorg hun kind straks nodig heeft en of dit dan voldoende is om in het initiatief te kunnen wonen. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden en daarover moeten we in gesprek met de gemeente.’’

BOUWHEER Het contact met Bartiméus voelde volgens Engelmann meteen als een warm bad. Ze voelden goed aan waar de wensen van de stichting lagen. ,,Voordeel is ook dat de stichting niet als bouwheer hoeft op te treden. Dat scheelt ons veel werk. Bartiméus heeft daar veel meer ervaring mee.

ZORGAANBIEDER ’’De begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door de stichting. ,,Daarvoor gaan we gericht zoeken naar een zorgaanbieder waarmee we willen samenwerken’’, vertelt Engelmann. ,,Ook daar willen we dan uiteindelijk een intentieverklaring mee ondertekenen.Het moet van beide kanten goed voelen.’’ Terwijl de stichting de plannen verder uitwerkt, moet ook Bartiméus aan de slag. Die moet een plan indienen bij de gemeente. Dat moet worden goedgekeurd. Dat zal allemaal tijd nodig hebben, volgens Engelmann die niet verwacht dat die woningen binnen een jaar zijn gerealiseerd.

OUDERS De stichting gaat nu met de ouders weer in overleg. Vragen over hoe de groep wordt samengesteld, moeten worden beantwoord. ,,Je wil immers een zo homogeen mogelijke groep, in verband met de zorgvraag van alle bewoners.’’Ook al heeft de stichting een enorme professionalisering doorgemaakt, het is en blijft een ouderinitiatief, benadrukt Engelmann. ,,Zonder deelname van de ouders zijn we nergens.’’

Ze hoopt dan ook dat er nog veel ouders zullen aanhaken.