Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en zijn allemaal ouders/vertegenwoordigers van de (toekomstige) bewoners. Er bestaat de mogelijkheid om op termijn een onafhankelijk bestuurder toe te laten treden. Het bestuur zal altijd voor tenminste de helft uit ouders/vertegenwoordigers moeten bestaan. Van elke bewoner mag maximaal maar één familielid tegelijk lid zijn van het bestuur van de stichting. Ook kan een bewoner toetreden tot het bestuur.

De bestuursleden vertegenwoordigen de functies van voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden.

Het bestuur van de Authentiek Wonen bestaat uit:

Voorzitter:             Simone Engelmann

Secretaris:             Ingrid Peters

Penningmeester:  Maurik Jehee

Bestuurslid:           Monique Vingerhoeds

Bestuurslid:           Robert den Hamer