Bewonersprofiel

Om bij ons te kunnen wonen hebben wij vanuit onze zorgvisie het volgende profiel opgesteld voor een (toekomstige) bewoner:

 1. Je bent 18 jaar of ouder (inschrijven kan vanaf het 17e jaar).
 2. Je staat positief t.o.v. het feit dat ‘samengewoond’ wordt met andere mensen met een vorm van ASS.
 3. Je hebt een formele diagnose in het autisme spectrum (ASS).
 4. Je hebt tenminste een gemiddelde intelligentie.
 5. Je accepteert de visie op zorg, bent bereid tot het vragen en aanvaarden van hulp/begeleiding en kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 6. Je bent in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Je bent in staat om de eigen voordeur te beheren, dat wil zeggen: je bent in staat je eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnenlaten).
 7. Je bent in staat om eventuele medicatie zelf verantwoord te beheren. Aansturing en ondersteuning kan in overleg met begeleiding.
 8. Je bent zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging. Aansturing en ondersteuning in overleg met begeleiding.
 9. Je bent zelfstandig in staat om lichte huishoudelijke taken uit te voeren. Aansturing en ondersteuning in overleg met begeleiding.
 10. Je bent verantwoordelijk voor de eigen woonlasten.
 11. Je hebt een vorm van werk, dagbesteding of de motivatie hiernaar op zoek te gaan.
 12. Je bent bereid om te investeren in het groepsproces.
 13. Je hebt een WMO of WLZ-indicatie die qua uren, zorginhoud en PGB budget aansluit bij de dienstverlening die je wilt inkopen.
 14. Je staat als woningzoekende ingeschreven bij WoningNet Regio Utrecht.

Een (toekomstige) bewoner komt mogelijk niet in aanmerking voor een woning als er naast ASS ook sprake is van:

 1. Een andere diagnose waardoor autisme niet meer op de voorgrond staat en een andere vorm van begeleiding vraagt.
 2. Bijkomende psychiatrische problemen.
 3. Bij een verslaving (bijvoorbeeld game-, drugs en/of alcoholproblematiek) welke niet past bij de zorgvisie.
 4. Bij voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 5. Bij crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 6. Bij structurele financiële problemen, waardoor de huur of de zorgkosten niet voldaan kunnen worden.
 7. Bij behoefte aan structurele verpleging.
 8. Bij behoefte aan een 24-uurs aanwezigheid.