Ouderbijeenkomst 2023

Ouderbijeenkomst 2023

Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen.

De werkgroepen Bouw en Zorg- en groepsvorming hebben via een presentatie informatie gedeeld. De bouwgroep heeft een terugblik gegeven Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen. Ook is de globale inhoud van de intentieovereenkomst toegelicht.

De werkgroep zorg- en groepsvorming heeft verteld wat zij allemaal doen zoals het selecteren van een passende zorgaanbieder, informatie verzamelen over Beschermd Wonen en het bezoeken van andere locaties.

Aan de hand van ‘post-its’ hebben we informatie uitgewisseld over wat we als ouders belangrijk vinden bij een zorgaanbieder en hoe en wanneer we een jongeren bijeenkomst zullen organiseren.

Tussen de presentaties door hebben alle ouders een wandeling gemaakt naar de locatie van Bartiméus Fonds. Een hele geslaagde middag dus die we afgerond hebben met een gezellige borrel!

 

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

We staan in de krant, want we hebben goed nieuws!

Lees hieronder het artikel uit de Nieuwsbode van 24 december 2022.

Het Bartiméus Fonds in Zeist wil op haar terrein ruimte bieden aan de Zeister stichting Authentiek Wonen. De stichting zocht al jaren naar een geschikte locatie voor het starten van een woonproject voor jong volwassenen met autisme die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Naar verwachting duurt het echter nog twee tot drie jaar voor de bouw is gerealiseerd. Deze week ondertekende de stichting een intentieovereenkomst met Bartiméus, meldt stichting Authentiek Wonen.

Simone Engelmann uit Zeist startte de zoektocht jaren geleden voor haar zoon Tobias, die nog gewoon thuis woont, maar wel heeft aangegeven op den duur zelfstandig te willen gaan wonen.

GROTE STAP ,,Er zijn inmiddels heel veel stappen gezet’’, vertelt Engelmann. ,,Er volgen er nog heel veel meer, voordat de eerste steen is gelegd. Maar ik ben heel erg blij met deze hele grote stap.Het is echt een toplocatie. In de luwte, maar toch dichtbij alle voorzieningen en openbaar vervoer. Voor mij persoonlijk ook een geweldige locatie. Tobias woont niet alleen dicht bij zijn werk, maar ook bij mij.’’

EIGEN NETWERK Engelmann vertelt dat het netwerken, de gesprekken met de gemeente Zeist, woningcorporaties en vastgoedmensen heel belangrijk zijn geweest. Uiteindelijk zijn we via ons eigen netwerk met Bartiméus in contact gekomen. ,,Ze vertelden dat ze op hun een stuk grond hebben en daar woningen willen gaan bouwen. Wij konden aanhaken. Het doel is nu dat we circa twaalf woonunits gaan huren.’’

Opvallend is dat wat ooit begon als een zoektocht van een ouder, inmiddels is uitgegroeid tot een stichting die enorm veel kennis in huis heeft. Zo is er onder andere een begeleidingsvisie geschreven, want het moet goed zijn vastgelegd hoe de bewoners straks begeleid worden.

STIMULERINGSFONDS Ook is er een nieuwe website gemaakt voor de stichting. ,,Dankzij het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist hebben we dit kunnen financieren’’, stelt Engelmann. ,,Ook moet worden vastgesteld of de gemeente Zeist ons straks ziet als een beschermd wonen-initiatief, of een beschermd thuis-initiatief. Bij de eerste heb je 24-uurs zorg nodig, bij de laatste niet’’, legt Engelmann uit. De ouders vragen zich ook af hoeveel zorg hun kind straks nodig heeft en of dit dan voldoende is om in het initiatief te kunnen wonen. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden en daarover moeten we in gesprek met de gemeente.’’

BOUWHEER Het contact met Bartiméus voelde volgens Engelmann meteen als een warm bad. Ze voelden goed aan waar de wensen van de stichting lagen. ,,Voordeel is ook dat de stichting niet als bouwheer hoeft op te treden. Dat scheelt ons veel werk. Bartiméus heeft daar veel meer ervaring mee.

ZORGAANBIEDER ’’De begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door de stichting. ,,Daarvoor gaan we gericht zoeken naar een zorgaanbieder waarmee we willen samenwerken’’, vertelt Engelmann. ,,Ook daar willen we dan uiteindelijk een intentieverklaring mee ondertekenen.Het moet van beide kanten goed voelen.’’ Terwijl de stichting de plannen verder uitwerkt, moet ook Bartiméus aan de slag. Die moet een plan indienen bij de gemeente. Dat moet worden goedgekeurd. Dat zal allemaal tijd nodig hebben, volgens Engelmann die niet verwacht dat die woningen binnen een jaar zijn gerealiseerd.

OUDERS De stichting gaat nu met de ouders weer in overleg. Vragen over hoe de groep wordt samengesteld, moeten worden beantwoord. ,,Je wil immers een zo homogeen mogelijke groep, in verband met de zorgvraag van alle bewoners.’’Ook al heeft de stichting een enorme professionalisering doorgemaakt, het is en blijft een ouderinitiatief, benadrukt Engelmann. ,,Zonder deelname van de ouders zijn we nergens.’’

Ze hoopt dan ook dat er nog veel ouders zullen aanhaken.

Geslaagde ouderbijeenkomst

Geslaagde ouderbijeenkomst

Op 31 januari hebben de ouders van 10 kandidaatbewoners een geslaagde bijeenkomst gehad. Doel van de bijeenkomst was elkaar beter te leren kennen en iedereen informeren over waar ons project nu staat.

In groepjes werd er gepraat over
(1) welke begeleiding je denkt dat je kind nodig heeft als hij/zij bij Authentiek Wonen zit;
(2) over welke rol je als ouder wilt hebben met het oog op beleid, en
(3) over wat je kind graag zou doen in de gemeenschappelijke ruimte.

Het is duidelijk dat een lekkere bank niet mag ontbreken. Het was een mooie manier om van elkaar te horen hoe we tegen de verschillende onderwerpen aan kijken. De online bijeenkomst werd begeleid door Guus Verduijn van KNHM en Fransien Roovers van de Metris groep voor de techniek.