Aansluiting de grasboom

Aansluiting de grasboom

Op 1 februari hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met De Grasboom. Hiermee hebben we toegang gekregen tot de expertise en ervaring vanuit deze koepelorganisatie van ouderinitiatieven. Zij gaan ons ondersteunen op allerlei gebied waar je als startend ouderinitiatief mee te maken krijgt, zoals helpen met een financieel haalbaarheidsonderzoek en aansluiten bij gesprekken met externe partijen.

We kijken uit naar een fijne samenwerking!

Lees hier voor meer informatie het artikel op de site van De Grasboom.

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Aan alle ouders en betrokkenen van Authentiek Wonen.

Het einde van het jaar komt in zicht. Met elkaar hebben we hard gewerkt en bijgedragen aan de realisatie van ons ouderinitiatief  en weer mooie stappen gezet. Zo hebben we een zorgaanbieder gekozen en er is een nieuwe werkgroep Financiën & Fondsenwerving bijgekomen. Het komende jaar hopen we voortgang te maken met betrekking tot onze beoogde locatie bij Bartiméus Fonds. 

Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij ons ouderinitiatief.

We zien het komende jaar vol vertrouwen tegemoet om steeds dichter bij ons doel te komen: een fijne en veilige woonplek voor onze kinderen met autisme.

Vanuit de werkgroep PR & Communicatie is er een kerstkaart ontworpen. De kaarten sturen we naar de relaties van Authentiek Wonen. Met dank aan Kaartje2go voor het gratis drukken van onze kerstkaarten! https://www.kaartje2go.nl/kerstkaarten

We wensen alle ouders en betrokkenen van Stichting Authentiek Wonen een hele fijne kerst en een gezond 2024!

 

 

2e ouderbijeenkomst van 2023

2e ouderbijeenkomst van 2023

Op 4 juni 2023 was er weer een ouderbijeenkomst met de ouders van de kandidaatbewoners. Het was een prachtige zonnige dag en dat gaf ons de gelegenheid om na het uitwisselen van informatie samen te borrelen in de tuin.

De opkomst was groot en er waren ook een aantal nieuwe ouders bij. Onze groep groeit en dit geeft aan dat de behoefte aan deze woonvorm groot is.

Na het uitwisselen van informatie via een aantal presentaties was er een heel mooi interactief programma om elkaars kinderen beter te leren kennen. Er werden vragen op ons afgevuurd en aan de hand van de antwoorden werden we naar alle hoeken van de ruimte gestuurd. Zo werd het door de vraag ‘Is je kind een zoon of dochter’ ineens heel duidelijk hoeveel jongedames en hoeveel jongemannen er ingeschreven staan! De jongemannen zijn nog in de meerderheid, maar het aantal aanmeldingen van jongedames neemt gestaag toe.

Al met al was het een hele geslaagde en ongedwongen middag.

Op zaterdag 30 september wordt er voor de kandidaat bewoners een gezellige middag georganiseerd!

Veel belangstelling voor ons ouderinitiatief!

Veel belangstelling voor ons ouderinitiatief!

Lees hieronder het artikel uit het AD van 1 mei. 

In de rubriek Hoe is het nu met? Zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Simone Engelmann

‘Na vier jaar zoeken is er waarschijnlijk een locatie!’

 Simone Engelmann uit Zeist wil vier jaar geleden een woonproject starten voor  jongvolwassenen met autisme. Haar zoon Tobias (23) heeft autisme  en zij wil ervoor zorgen dat hij zich op een fijne en veilige plek verder kan ontwikkelen. Na een stichting te hebben opgestart, zijn er veel gesprekken geweest voor een eventuele locatie. “En dat is nu naar alle waarschijnlijkheid gelukt!”

 

De zoon van Simone vindt sociaal contact leggen lastig. Dit heeft hij al zijn hele leven. “In het begin viel het minder op omdat hij op een basisschool zat waar iedereen anders mocht zijn.” Pas op de middelbare school kwam zijn autisme meer tot uiting. “De wisseling van de klassen waren behoorlijk stressvol en hij kon niet eten met anderen erbij.”

 

Werk- en dagbesteding

Na een mbo-opleiding te hebben gevolgd, komen ze erachter dat dit niet bij hem past. “Hij werd depressief en ik zag hem steeds verder afzakken.” Bij een re-integratietraject voelt Tobias zich op zijn plek en leert hij meer over programmeren. “Totdat de coronacrisis alles laat sluiten.” Simone besluit om contact op te nemen met een dagbesteding voor mensen met autisme. “Daar heeft hij het momenteel erg naar zijn zin en kan hij zich vakmatig en sociaal ontwikkelen.”

 

De zelfstudie in de dagbesteding wordt gecombineerd met persoonlijke begeleiding. “Tobias kan daar verschillende cursussen en certificaten halen voor hetgeen wat hij interessant vindt.” Zijn persoonlijke begeleider en coaches helpen hem om alles wat hij meemaakt te bespreken en hem te helpen waar nodig. “Denk aan het oefenen om iemand te bellen tot aan reizen met het openbaar vervoer.”

 

Woonproject gaat van start

Toch denkt Simone ook al jarenlang na over de toekomst voor haar zoon. Dit ziet ze een lange tijd niet positief in. “Ik wilde niet dat hij zou vereenzamen in een flat. Daarom heb ik in 2019 een oproep gedaan om een woonproject met begeleiding voor jongeren met autisme te realiseren.” Op de informatieavond kwamen 25 ouders en was er veel belangstelling.

 

Uit die groep is de stichting Authentiek Wonen ontstaan die jarenlang zoekt naar een locatie. Nu lijkt dit bijna helemaal te lukken.  “Via ons netwerk zijn we bij Bartiméus Fonds terechtgekomen. Zij hebben een eventuele locatie in Zeist en daar zijn wij heel enthousiast over.” Het stuk grond ligt in de luwte aan de Utrechtseweg en je woont dicht bij het centrum. “Er is vorig jaar december een intentieovereenkomst getekend  en de aankomende maanden gaan we onderzoeken of en wat er gebouwd kan worden.”

 

Sociale woningen

Als er gebouwd gaat worden, doen we dat samen met het Bartiméus Fonds. “Wij mogen dan wel bepaalde eisen en wensen doorgeven en zo komen we tot een gezamenlijke overeenkomst.” De bedoeling is dat het sociale huur wordt, er ongeveer twaalf woningen komen en een gemeenschappelijke ruimte en begeleiding. “Zo is er iemand die kan zorgen voor de verbinding en zijn de jongeren niet alleen.”

 

Momenteel worden alle stappen genomen en ligt het basisplan bij de gemeente. “We zien het positief tegemoet.  Hopelijk omarmt de gemeente ons project. We nemen de gemeente tenslotte ook werk uit handen door zelf wonen en zorg te organiseren, maar we hebben de gemeente wel nodig.” Tot die tijd en ook na realisatie gaat de stichting door, blijven ze gemotiveerd en kijken ze uit naar de allereerste steen die hopelijk snel gelegd kan worden. “Het belangrijkste is dat onze jongvolwassen kinderen straks een mooie en veilige woonplek hebben waar ze zich helemaal thuis voelen.”

 

De stichting staat nog open voor nieuwe aanmeldingen. Kijk voor meer informatie over dit woonproject op https://authentiekwonen.nl/

Ouderbijeenkomst 2023

Ouderbijeenkomst 2023

Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen.

De werkgroepen Bouw en Zorg- en groepsvorming hebben via een presentatie informatie gedeeld. De bouwgroep heeft een terugblik gegeven Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen. Ook is de globale inhoud van de intentieovereenkomst toegelicht.

De werkgroep zorg- en groepsvorming heeft verteld wat zij allemaal doen zoals het selecteren van een passende zorgaanbieder, informatie verzamelen over Beschermd Wonen en het bezoeken van andere locaties.

Aan de hand van ‘post-its’ hebben we informatie uitgewisseld over wat we als ouders belangrijk vinden bij een zorgaanbieder en hoe en wanneer we een jongeren bijeenkomst zullen organiseren.

Tussen de presentaties door hebben alle ouders een wandeling gemaakt naar de locatie van Bartiméus Fonds. Een hele geslaagde middag dus die we afgerond hebben met een gezellige borrel!

 

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

Bartiméus fonds biedt ruimte aan Authentiek wonen

We staan in de krant, want we hebben goed nieuws!

Lees hieronder het artikel uit de Nieuwsbode van 24 december 2022.

Het Bartiméus Fonds in Zeist wil op haar terrein ruimte bieden aan de Zeister stichting Authentiek Wonen. De stichting zocht al jaren naar een geschikte locatie voor het starten van een woonproject voor jong volwassenen met autisme die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Naar verwachting duurt het echter nog twee tot drie jaar voor de bouw is gerealiseerd. Deze week ondertekende de stichting een intentieovereenkomst met Bartiméus, meldt stichting Authentiek Wonen.

Simone Engelmann uit Zeist startte de zoektocht jaren geleden voor haar zoon Tobias, die nog gewoon thuis woont, maar wel heeft aangegeven op den duur zelfstandig te willen gaan wonen.

GROTE STAP ,,Er zijn inmiddels heel veel stappen gezet’’, vertelt Engelmann. ,,Er volgen er nog heel veel meer, voordat de eerste steen is gelegd. Maar ik ben heel erg blij met deze hele grote stap.Het is echt een toplocatie. In de luwte, maar toch dichtbij alle voorzieningen en openbaar vervoer. Voor mij persoonlijk ook een geweldige locatie. Tobias woont niet alleen dicht bij zijn werk, maar ook bij mij.’’

EIGEN NETWERK Engelmann vertelt dat het netwerken, de gesprekken met de gemeente Zeist, woningcorporaties en vastgoedmensen heel belangrijk zijn geweest. Uiteindelijk zijn we via ons eigen netwerk met Bartiméus in contact gekomen. ,,Ze vertelden dat ze op hun een stuk grond hebben en daar woningen willen gaan bouwen. Wij konden aanhaken. Het doel is nu dat we circa twaalf woonunits gaan huren.’’

Opvallend is dat wat ooit begon als een zoektocht van een ouder, inmiddels is uitgegroeid tot een stichting die enorm veel kennis in huis heeft. Zo is er onder andere een begeleidingsvisie geschreven, want het moet goed zijn vastgelegd hoe de bewoners straks begeleid worden.

STIMULERINGSFONDS Ook is er een nieuwe website gemaakt voor de stichting. ,,Dankzij het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist hebben we dit kunnen financieren’’, stelt Engelmann. ,,Ook moet worden vastgesteld of de gemeente Zeist ons straks ziet als een beschermd wonen-initiatief, of een beschermd thuis-initiatief. Bij de eerste heb je 24-uurs zorg nodig, bij de laatste niet’’, legt Engelmann uit. De ouders vragen zich ook af hoeveel zorg hun kind straks nodig heeft en of dit dan voldoende is om in het initiatief te kunnen wonen. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden en daarover moeten we in gesprek met de gemeente.’’

BOUWHEER Het contact met Bartiméus voelde volgens Engelmann meteen als een warm bad. Ze voelden goed aan waar de wensen van de stichting lagen. ,,Voordeel is ook dat de stichting niet als bouwheer hoeft op te treden. Dat scheelt ons veel werk. Bartiméus heeft daar veel meer ervaring mee.

ZORGAANBIEDER ’’De begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door de stichting. ,,Daarvoor gaan we gericht zoeken naar een zorgaanbieder waarmee we willen samenwerken’’, vertelt Engelmann. ,,Ook daar willen we dan uiteindelijk een intentieverklaring mee ondertekenen.Het moet van beide kanten goed voelen.’’ Terwijl de stichting de plannen verder uitwerkt, moet ook Bartiméus aan de slag. Die moet een plan indienen bij de gemeente. Dat moet worden goedgekeurd. Dat zal allemaal tijd nodig hebben, volgens Engelmann die niet verwacht dat die woningen binnen een jaar zijn gerealiseerd.

OUDERS De stichting gaat nu met de ouders weer in overleg. Vragen over hoe de groep wordt samengesteld, moeten worden beantwoord. ,,Je wil immers een zo homogeen mogelijke groep, in verband met de zorgvraag van alle bewoners.’’Ook al heeft de stichting een enorme professionalisering doorgemaakt, het is en blijft een ouderinitiatief, benadrukt Engelmann. ,,Zonder deelname van de ouders zijn we nergens.’’

Ze hoopt dan ook dat er nog veel ouders zullen aanhaken.