Locatie

Bij het zoeken naar een locatie houden we natuurlijk zoveel mogelijk rekening met alle eerder genoemde woonwensen. De woonunits/appartementen kunnen worden gerealiseerd door nieuwbouw of via het ombouwen of splitsen van kantoorpanden, verzorgingshuizen of ander vastgoed. We bekijken alle mogelijkheden en krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente Zeist en de woningbouwcorporaties.

In ons Programma van Eisen en Wensen is tenminste opgenomen:

  • Centrale en toegankelijke ligging;
  • Veilige omgeving;
  • Gevestigd in Zeist of directe omgeving;
  • Zelfstandige woonunit/appartement inclusief voorzieningen;
  • Aanwezigheid van een of meer gemeenschappelijke ruimte(n);
  • De woonunits liggen bij elkaar;
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanpassingen gericht op vermindering van prikkels en geluid;
  • Duurzaam en toekomstbestendig gebouw.

Een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande punten is verder uitgewerkt in ons Programma van Eisen en Wensen.