Missie

Waar we voor staan

Met het opzetten van dit ouderinitiatief willen we onze (jong)volwassen kinderen met een vorm van ASS een veilig thuis bieden met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en sociale interactie.
We willen ze de kans bieden om met hulp een zo positief en zelfstandig mogelijk leven op te kunnen bouwen, met eigen regie en autonomie. Het leerproces en ook de behoefte tot interactie is voor ieder individu weer anders en daarom bieden we maatwerk.

Het beste in hun leven naar boven halen en ze dit laten ervaren, daar staan we voor!

Als ouders zullen we altijd betrokken blijven, maar we zullen ook moeten meebewegen door langzaamaan los te laten en te vertrouwen op de eigen kracht van ons kind.

Onze Missie