Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen.

De werkgroepen Bouw en Zorg- en groepsvorming hebben via een presentatie informatie gedeeld. De bouwgroep heeft een terugblik gegeven Op 22 januari 2023 hebben de ouders van de kandidaatbewoners een hele mooie bijeenkomst gehad. Nagenoeg alle ouders waren deze middag aanwezig. Er was dan ook wel te vieren, namelijk het tekenen van de intentieovereenkomst met Bartiméus Fonds om te komen tot realisatie en huur van woningen. Ook is de globale inhoud van de intentieovereenkomst toegelicht.

De werkgroep zorg- en groepsvorming heeft verteld wat zij allemaal doen zoals het selecteren van een passende zorgaanbieder, informatie verzamelen over Beschermd Wonen en het bezoeken van andere locaties.

Aan de hand van ‘post-its’ hebben we informatie uitgewisseld over wat we als ouders belangrijk vinden bij een zorgaanbieder en hoe en wanneer we een jongeren bijeenkomst zullen organiseren.

Tussen de presentaties door hebben alle ouders een wandeling gemaakt naar de locatie van Bartiméus Fonds. Een hele geslaagde middag dus die we afgerond hebben met een gezellige borrel!