Stichting

Stichting Authentiek Wonen is opgericht in juli 2020 bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De stichting heeft een bestuur samengesteld dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de doelstellingen zoals beschreven in het projectplan, financiële zaken, fondsenwerving en overige bestuurlijke taken. Tevens vertegenwoordigt het bestuur alle ouders/vertegenwoordigers en (toekomstige) bewoners van de stichting.

Naast een bestuur heeft de stichting een raad van advies ingesteld. Deze raad zal het bestuur gevraagd of ongevraagd adviezen geven. De bevoegdheden en de werkwijze van de raad van advies worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.