Visie

Waar we voor gaan

Voor ons is ieder mens uniek. Wij zien de mens in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. De combinatie en interactie op verschillende levensdomeinen en hoe we die ervaren, maken ons tot wie we zijn. Het geeft ons het vermogen om met alle fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. We stimuleren anderen om zoveel als mogelijk regie te nemen in leven, leren en werken, waar nodig ondersteunen wij.

Onze Missie