Werkgroepen

Ouders/vertegenwoordigers en (toekomstige) bewoners werken mee aan de realisatie van Stichting Authentiek Wonen. Dit doen zij door deel te nemen of ondersteuning te bieden aan een werkgroep. Binnen elke werkgroep zijn de volgende punten van belang:

  • Ouders/vertegenwoordigers en (toekomstige) bewoners maken zelf een keuze aan welke werkgroep zij willen deelnemen.
  • Een werkgroep bestaat tenminste uit 2 personen.
  • In elke werkgroep zit een bestuurslid.
  • Elke werkgroep heeft een voorzitter/aanspreekpunt en er worden notulen gemaakt.
  • Er wordt informatie uitgewisseld tussen het bestuur en de werkgroepen.

Er zijn een drietal werkgroepen:

  • PR & Communicatie, Fondsenwerving
  • Zorg- en groepsvorming
  • Locatie en Bouw