Wie geeft?

We kunnen alle steun gebruiken om ons ouderinitiatief verder vorm te geven.
Helpt u mee?

Het oprichten, inrichten en in stand houden van een ouderinitiatief vraagt veel extra geld. Zodra we een locatie hebben zijn er financiële middelen nodig voor de inrichting van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte met een keuken. Ook voor het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin of ondersteunende middelen zoals alarm en domotica zijn middelen nodig.

Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u ons graag helpen? Een donatie wordt zeer op prijs gesteld. U kunt dit direct naar ons overmaken op rekeningnummer
NL96 RABO 0360 9320 29 of neem hiervoor contact met ons op met onderstaand formulier.

doneren aan authentiek wonen

ANBI_logo
Voor organisaties en particulieren is het mogelijk om een schenking aan ons te doen met een interessant fiscaal voordeel. Daarom hebben we als stichting een ANBI-status.  Lees hier wat de fiscale voordelen zijn.

Onze sponsoren

logo ShGK
Logo_SOZW