Wie zijn wij?

Lees meer over missie en doelstelling

Organisatie

Hoe is Stichting Authentiek Wonen georganiseerd?

Beschermd  wonen

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders/vertegenwoordigers* van de (toekomstige) bewoners van Stichting Authentiek Wonen. We hebben allemaal een jongvolwassen zoon of dochter met ASS en onze gezamenlijke wens is dat onze kinderen kunnen uitvliegen naar een fijne en veilige leefomgeving. Als ouders zijn we dit ‘ouderinitiatief’ gestart en zijn we verantwoordelijk voor het realiseren en het continueren van deze woonvorm met begeleiding. We bieden wonen met begeleiding vanuit ‘beschermd wonen’.

We doen dit samen, want samen staan we sterk!

*  hierna gebruiken we de term ouders, waarmee we ook eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers bedoelen.

Kernwaarden

Wat we belangrijk vinden is een plek waar wonen en leven centraal staan met als belangrijkste kernwaarden:

 • Jezelf kunnen zijn
 • Eigen regie hebben
 • Respect hebben voor elkaar
 • Je vrij voelen
 • Met plezier wonen
 • Je veilig en vertrouwd voelen

Het beste in je leven naar boven halen en dit ervaren, daar staan en gaan we voor!

Missie en visie

Onze missie is het bieden van een plezierige en veilige woon- en leefomgeving waar de bewoners zich verder kunnen ontwikkelen. Dit doen we door hen begeleiding te bieden op verschillende levensgebieden gedurende de dag/week. We willen hen de kans bieden om met hulp een zo positief en zelfstandig mogelijk leven op te bouwen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, sociale interactie en een goede invulling van de week zoals dagbesteding, werk en vrije tijd.

Vanuit onze visie doen we dit met professionele begeleiders, die oog hebben voor de bewoners met ASS, hen in hun waarde laten en werken vanuit onze begeleidingsvisie. Als ouders hebben we vertrouwen in de begeleiding en waar nodig bieden we ondersteuning.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Een kleinschalige woonvoorziening waar je plezierig en veilig woont en leeft
 • Passende begeleiding. Maatwerk dus!
 • Plezier hebben met elkaar
 • Ontwikkelen en meedoen in de maatschappij
 • Aandacht voor het behouden van de eigen regie en eigen leefstijl

Doelstelling

Ons doel is het realiseren van zelfstandige woonunits inclusief een gemeenschappelijk ruimte voor een groep van 10 tot 14 jongvolwassenen met ASS vanaf een gemiddelde intelligentie.

Zij krijgen een ‘eigen thuis’ in de vorm van een woonunit waar ze zelfstandig wonen, maar wel in groepsverband. We bieden de bewoners professionele begeleiding met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zodat ze meedoen in de maatschappij. Zij maken daarbij zoveel mogelijk hun eigen keuzes.

Organisatie

In juli 2020 is ons ouderinitiatief een stichting geworden, Stichting Authentiek Wonen. De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur bestaat uit vijf leden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. We werken transparant en informeren de andere ouders over de relevante te nemen en genomen stappen. Van alle ouders verwachten we een eigen inbreng in het initiatief. Lees hier meer over bij ouderparticipatie.

ouderinitiatief

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële- en juridische zaken. We doen dit vanuit ons doel en de visie dat de jongvolwassenen met ASS (vanaf een gemiddelde intelligentie), net als anderen, zelfstandig willen wonen op een prettige en veilige plek waar ze een leuk leven hebben en mee kunnen doen in de maatschappij.

Het Bestuur

Voorzitter Simone Engelmann
Secretaris vacature
Penningmeester Victor van der Plas
Bestuurslid Monique Vingerhoeds
Bestuurslid Robert den Hamer
Bestuurslid Annousjka Rauws
Stichting Authentiek Wonen is bij notariële akte opgericht op 9 juli 2020 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gevestigd in Zeist.

Postadres:

Krullelaan 2 B
3701 TD Zeist

KvK nr: 785 533 26

Statuten

De statuten zijn op te vragen bij de voorzitter van stichting.

Financiën

RSIN/ fiscaal nr: 8614 47 384
IBAN: NL96 RABO 0360 9320 29

ANBI_logo

Onze stichting heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Voor meer informatie om een schenking aan ons te doen met belastingvoordeel, zie Wie geeft.

Werkgroepen

Naast het bestuur nemen de ouders deel in een werkgroep om het ouderinitiatief te realiseren.
Dit kan in de volgende werkgroepen:

 1. Bouw
 2. Zorg & Groepsvorming
 3. PR & Communicatie
 4. Financien en Fondsenwerving

Samenwerking

Diverse partijen zijn betrokken bij ons ouderinitiatief, zoals de gemeente Zeist. Ook zijn we lid van de L.V.O.I. (Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven), Per Saldo en zijn we aangesloten bij De Grasboom.

Logo-LVOI
logo-per saldo