Financiering en Begeleiding

Bewonersprofiel

Met plezier wonen

goede buur

Wonen

Wonen bij ons initiatief kan alleen als er begeleiding nodig is. De woning wordt gehuurd door de bewoner en de begeleiding wordt georganiseerd door een zorgaanbieder. Wie nauwelijks nog begeleiding nodig heeft, is toe aan de volgende stap om ergens anders zelfstandig te gaan wonen.

een locatie in Zeist

We hebben een locatie gevonden in Zeist op een terrein van Bartiméus Fonds. Deze locatie ligt midden in een wijk en is vlakbij het centrum van Zeist. Het openbaar vervoer ligt op een steenworp afstand aan de Utrechtseweg. We willen hier samen met Bartiméus Fonds tussen de 10 tot 14 woonunits realiseren. De woonunits zullen zelfstandige woningen worden met een eigen voordeur, een woongedeelte met keukenblok, een slaapkamer, een badkamer en een toilet. Ook zal er een gemeenschappelijke woonkamer met een keukengedeelte komen voor gezamenlijke doeleinden.

Voor de begeleiding van de toekomstige bewoners gaan we een zorgaanbieder contracteren.

De bewoners voelen zich er veilig en thuis.

De bewoners zijn een goede buur van elkaar.

Als bewoner kun je rekenen op hulp op momenten dat dat nodig is.

De bewoners wonen in een stimulerende omgeving waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Financiering

Wonen en begeleiding worden apart gefinancierd. De bewoner betaalt (sociale) huur vanuit het eigen inkomen uit werk of uitkering. Er kan huurtoeslag aangevraagd worden bij de belastingdienst.

Voor de begeleiding is een beschikking van de gemeente nodig. Dit kan een WMO-beschikking Beschermd Wonen of een WLZ-beschikking (GGZ-Wonen) zijn, waarbij voor de financiering een PGB (persoonsgebonden budget) nodig is. Het pgb-budget moet voldoende zijn om het aantal benodigde begeleidingsuren uit te kunnen betalen. Om de begeleiding te kunnen betalen zal iedere bewoner tussen de 6 tot 12 uur per week aan begeleidingsuren moeten hebben.

Begeleiding

Stichting Authentiek Wonen kiest een zorgaanbieder die de begeleiding gaat uitvoeren. We vinden maatwerk hierbij heel belangrijk! Er is begeleiding gedurende de dag/avond volgens een rooster. In de nacht is begeleiding op afstand bereikbaar.

De begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. De bewoner heeft hierbij zoveel als mogelijk inspraak en leert vanuit de eigen kracht en in het eigen tempo.

Ook de ouders worden als gesprekspartner betrokken bij de begeleiding. Lees voor meer informatie onze begeleidingsvisie.

 

Bewonersprofiel

Wil je bij ons komen wonen dan vinden we het belangrijk dat er voldaan wordt aan een aantal criteria. Daarom hebben we het volgende bewonersprofiel opgesteld. De genoemde criteria zullen worden getoetst door de zorgaanbieder van onze stichting.

Het bewonersprofiel:
 1. Je bent als je bij ons komt wonen tussen de 21 en 30 jaar  (inschrijven kan vanaf het 20e jaar).
 2. Je staat positief t.o.v. het feit dat ‘samengewoond’ wordt met andere mensen met een vorm van ASS.
 3. Je hebt een formele diagnose in het autisme spectrum (ASS).
 4. Je hebt tenminste een gemiddelde intelligentie.
 5. Je accepteert de visie op zorg, bent bereid tot het vragen en aanvaarden van hulp/begeleiding en kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 6. Je bent in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Je bent in staat om de eigen voordeur te beheren, dat wil zeggen je bent in staat je eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnenlaten).
 7. Je bent in staat om eventuele medicatie zelf verantwoord te beheren. Aansturing en ondersteuning kan in overleg met begeleiding.
 8. Je bent zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging. Aansturing en ondersteuning in overleg met begeleiding.
 9. Je bent zelfstandig in staat om lichte huishoudelijke taken uit te voeren. Aansturing en ondersteuning in overleg met begeleiding.
 10. Je bent verantwoordelijk voor de eigen woonlasten.
 11. Je hebt een vorm van dagbesteding, werk of de motivatie hiernaar op zoek te gaan.
 12. Je bent bereid om te investeren in het groepsproces.
 13. Je hebt een WMO of WLZ-indicatie die qua uren, zorginhoud en PGB budget aansluit bij de dienstverlening die je wilt inkopen.
 14. Je staat als woningzoekende ingeschreven bij WoningNet Regio Utrecht.
Wat we niet passend vinden

Een toekomstige bewoner kan mogelijk niet geplaatst worden binnen dit ouderinitiatief als er naast ASS sprake is van andere bijkomende problematiek:

 1. De bewoner heeft een andere diagnose waardoor autisme niet meer op de voorgrond staat en een andere vorm van begeleiding vraagt.
 2. Bij psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat begeleid wonen onmogelijk is en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 3. Bij een verslaving (bijvoorbeeld drugs en/of alcoholproblematiek) die niet past bij de zorgvisie.
 4. Bij voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 5. Bij crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 6. Bij structurele financiële problemen, waardoor de huur of de zorgkosten niet voldaan kunnen worden.
 7. Bij behoefte aan structurele verpleging.
 8. Bij behoefte aan een 24-uurs aanwezigheid.