Welkom op de website van Authentiek Wonen

Authentiek Wonen is een ‘ouderinitiatief’. De ouders willen een kleinschalige woonvorm realiseren voor hun jongvolwassen kinderen met een vorm van autisme vanaf een gemiddelde intelligentie.

De jongvolwassenen zijn toe aan een nieuwe stap in hun leven en willen graag op zichzelf gaan wonen. In juli 2020 is de Stichting Authentiek Wonen opgericht. Een jaar voor de oprichting van de stichting zijn we bezig met de voorbereidingen van het opzetten van de genoemde woonvoorziening met een vorm van begeleiding op maat.

Vanuit de gemeente Zeist krijgt ons project de aandacht. Zowel binnen het GMT (Gemeentelijk Management Team), de Raad, B & W en Sociaal Domein heeft ons project de aandacht.

Voor meer informatie over ons klik hier.

Meer informatie over de voortgang van ons project is te lezen in de nieuwsbrieven onder nieuws.

“Wij willen als ouders graag zelf de regie hebben over de woonvorm en welke begeleiding daar bij hoort. Het zelf kiezen van een zorgaanbieder is daarbij belangrijk!”

“Wij vinden de persoonlijke verbinding tussen bewoners, begeleiders en hun familie belangrijk. De kleinschaligheid maakt hierbij het verschil.”

“Een eigen thuis, een veilige plek waar de bewoners zichzelf kunnen en mogen zijn en waar aandacht is voor hun ontwikkeling”

“We zoeken naar een grote mate van betrokkenheid van de begeleiders bij de bewoners en de familie. Goede onderlinge communicatie is daarbij heel belangrijk.”