Zelfstandig  wonen  voor  jongvolwassenen  met  autisme

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders van een zoon of dochter met ASS en hebben een gezamenlijke wens dat onze kinderen naar een fijne en veilige leefomgeving kunnen uitvliegen.

Wie ben jij?

Heb je een vorm van ASS en ben je op zoek naar een eigen woning? Of ben je als ouder op zoek naar een woning voor je zoon of dochter met ASS?

Wonen

Gezocht wordt naar een locatie in Zeist of directe omgeving midden in een wijk, zodat de bewoners mee kunnen doen in de maatschappij.  Wonen bij ons initiatief kan alleen als er begeleiding nodig is.

Een ouderinitiatief in ontwikkeling

“Wij vinden de persoonlijke verbinding tussen bewoners, begeleiders en hun familie belangrijk. De kleinschaligheid maakt hierbij het verschil.”

“Het beste in je leven naar boven halen en dit ervaren, daar staan en gaan we voor!”

“Een eigen thuis, een veilige plek waar de bewoners zichzelf kunnen en mogen zijn en waar aandacht is voor hun ontwikkeling”

Doelstelling

Ons doel is het realiseren van zelfstandige woonunits inclusief een gemeenschappelijk ruimte voor een groep van 10 tot 14 jongvolwassenen met ASS vanaf een gemiddelde intelligentie.

Zij krijgen een ‘eigen thuis’ in de vorm van een woonunit waar ze zelfstandig wonen, maar wel in groepsverband. We bieden de bewoners professionele begeleiding met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zodat ze meedoen in de maatschappij. Zij maken daarbij zoveel mogelijk hun eigen keuzes.

Wetenswaardigheden en nieuws

Wetenswaardigheden

Regelmatig organiseren de ouders van de bewoners bijeenkomsten. Zowel om elkaar beter te leren kennen, als om thema’s te kunnen bespreken. Op zaterdag 30 September 2023 is er een jongerenbijeenkomst voor alle ingeschreven kandidaat bewoners! 

Berichten

Grasboom
Aansluiting de grasboom

Aansluiting de grasboom

Op 1 februari hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met De Grasboom. Hiermee hebben we toegang gekregen tot de expertise en ervaring vanuit deze koepelorganisatie van ouderinitiatieven. Zij gaan ons ondersteunen op allerlei gebied waar je als startend...

2e ouderbijeenkomst van 2023

2e ouderbijeenkomst van 2023

Op 4 juni 2023 was er weer een ouderbijeenkomst met de ouders van de kandidaatbewoners. Het was een prachtige zonnige dag en dat gaf ons de gelegenheid om na het uitwisselen van informatie samen te borrelen in de tuin. De opkomst was groot en er waren ook een...

Authentiek Wonen in het kort

infographic Authentiek Wonen